Har lagt til en del originale fotografier på eksisterende sider.

Har lagt til noen svært gode skyttergravsfotografier på den franske siden:

Frankrike

I tillegg noen gode om enn dystre fotografier av falne:

Falne

Og, et interessant fotografi fra livet i felt på siden om USA:

USA