We have just started making an english version of the pages. What is translated at present is very little, but there will be ever more published in English. A lot of work, but it should be good given time. smiley

Nå har vi nettopp påbegynt en engelsk versjon av sidene. Det som er oversatt til nå er svært smått, men det vil bli stadig mere som kommer ut på engelsk. Mye jobb, men det blir vel bra etterhvert. smiley